Self-assessments

Self-assessments

Hieronder vind je enkele gedrags- en peroonslijkheidstesten. Spreek in samenspraak met jouw coach af welke test jullie gaan gebruiken.


Loopbaanvragenlijsten

Test

Taal

Betalend?

Doe de test!

MyCareerCompass

NL

Gratis

Link naar de test
(Maak eerst een account aan - de access code kan je verkrijgen via info@innoverendondernemen.be)

Gedragsvragenlijsten

Test

Taal

Betalend?

Doe de test!

PREFER

EN

Gratis

Social styles

EN

Gratis

Roos van Leary

NL

Gratis

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Test

Taal

Betalend?

Doe de test!

DISC

NL

Gratis

MBTI

EN

Gratis

MBTI

EN

Gratis

Temperaments

EN

Gratis

Big Five

EN

Gratis

Emotional intelligence

EN

Gratis

Belbin-MBTI

NL

Gratis

Test je ondernemerszin

Test

Taal

Betalend?

Doe de test!

Hunchup

NL/EN/

FR

Gratis voor postgraduaats-studenten

Meer info over de verschillende testen


PREFER

When asking the industry what positions are offered to young engineers, three professional roles appeared: a more innovative role, a role focused on optimization and a customer related role. Engineers working in different roles have a different focus on technology. Moreover, different non-technical skills are required to be successful.

Discover the three roles as it helps you to reflect on your future self. You can take two tests and get feedback on  role preference, role alignment and essential competencies.Social Styles

Er zijn vier unieke gedragspatronen in het Social Style model:

  • Analytical Style: Mensen met dit profiel controleren hun emoties en hebben de neiging om vragen te stellen i.p.v. orders te geven. Ze zijn bewust gefocust en nauwkeurig. Anderen zien hun vaak als trager en detailgericht.
  • Amiable Style: Deze mensen tonen hun emoties openlijk en stellen liever vragen dan orders te geven. Relaties, gevoelens en persoonlijke veiligheid zijn belangrijk voor hun. Anderen zien hun vaak als vriendelijke en warm.
  • Expressive Style: Mensen met die profiel tonen hun emoties en praten assertief. Ze genieten ervan om hun ideeën en perspectieven openlijk te delen met anderen. Anderen zien hun vaak als creatief, maar niet gefocust.
  • Driving Stye: deze mensen controleren hun emoties en praten assertief. Ze verkiezen in controle te zijn van een situatie en zijn gefocust op het grotere plaatje. Anderen zien hun vaak als heel efficiënt, maar niet bekommerd om relaties of gevoelens.Roos van Leary

Volgens de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van de ander. Door je op een bepaalde manier te gedragen beïnvloed je het gedrag van de ander. Zijn bevindingen resulteerden in de Roos van Leary.


DISC

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse. DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie. Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.


MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een instrument waarmee mensen diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen verkrijgen. Daardoor ontstaat begrip en waardering voor de verschillen tussen persoonlijkheidstypen en zijn teams en teamleden beter in staat om effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen.


Temperaments

De Keirsey Temperament Sorter (KTS) is een persoonlijkheidstest met als doel het beter begrijpen van zichzelf en van anderen. David Keirsey, de persoon die de KTS heeft ontwikkeld, heeft met zijn theorieën voortgeborduurd op de oude theorieën over ‘temperamenten’ van Hippocrates en Plato. Hij verdeelde verschillende persoonlijkheden onder in vier temperamenten en gebruikte hiervoor de vier termen die Plato ook gebruikte: de Handwerksman, de Bewaker, de Idealist en de Rationalist. Deze vier temperamenten verdeelde hij vervolgens ieder in twee rollen, met elk twee rolvarianten. De 16 rolvarianten die zo ontstaan, vallen min of meer samen met de vier persoonlijkheidstypes van MBTI.


Big Five

De theorie van de Big Five geeft vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden door van elk van die dimensies aan te geven of die meer of minder van toepassing is op die persoon. De vijf dimensies zijn extraversie, mildheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en autonoom.


Emotional Intelligence

Emotionele intelligentie, gemeten met de index EQ, is een aanvulling van het traditionele IQ. Hoewel het onduidelijk is wat een EQ-test precies meet, komt het er grofweg op neer dat iemand met een bijzonder laag EQ als eigengereid kan worden omschreven, terwijl iemand met een hoog EQ conformistischer is aangelegd. EQ-voorvechters beweren dat iemand met een hoog EQ empathischer en daarom succesvoller is. Critici van de doctrine betwisten niet dat mensen met een hoog EQ maatschappelijk succesvoller kunnen zijn, maar stellen dat dit meer te maken heeft met een amorele meeloper-mentaliteit dan met empathie. Tevens is het niet bewezen of men met een hoog of laag EQ wordt geboren en wat de waarschijnlijke invloeden van cultuur, socio-economische status en opvoeding zijn.


Belbin-MBTI

Teamrollen beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met de collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.


Hunchup

Deze simulatietest laat je toe om kennis te maken met de uitdagingen die ondernemers ondervinden en meer te leren over je potentieel om een succesvolle ondernemer te worden. Hunchup meet jouw inzicht in het effectief uitoefenen van drie rollen die essentieel zijn doorheen het ondernemersproces.