Innovatieproject

Het innovatieproject

Wat?

Tijdens de stage werk je aan een innovatief project in de (internationale) werkomgeving van de organisatie.


Je kunt kiezen uit:

  • Advanced (60 sp.), waarbij je de keuze hebt tussen:
    • één lang project van een volledig academiejaar binnen één bedrijf
    • twee korte projecten van ieder één semester binnen twee verschillende bedrijven
  • Foundations (29 sp.), waarbij je één kort project uitvoert in één bedrijf.


Je kunt een project selecteren uit onze databank of je draagt zelf een project voor.

Projectendatabank

In onze projectendatabank vind je al onze beschikbare projecten terug.


De projectendatabank is pas toegankelijk nadat je kandidaatstelling voor het postgraduaat is goedgekeurd. Je krijgt je inloggegevens doorgestuurd via je opleiding. Het is ook mogelijk om zelf een project voor te dragen. 

Internationale dimensie

Het is ook mogelijk om een innovatieproject in het buitenland te doen. Dit levert je niet alleen waardevolle werkervaring op, maar ook een schat aan levenservaring. Als je interesse hebt in een innovatieproject van één semester in Europa is bemiddeling via partneruniversiteiten altijd mogelijk. Je kan ook een Erasmus placement-beurs voor afgestudeerden aanvragen.


Wil je liever de sprong buiten Europa wagen, dan zijn er generieke beurzen waar je beroep op kunt doen. Hou er wel rekening mee dat een project vinden buiten Europa minder evident is en meer voorbereiding vergt. Hoe sneller het zoekproces wordt opgestart, hoe beter. Neem tijdig contact met ons op voor meer informatie over internationale stages en je eventuele recht op een beurs.


Verkies je een stage in Vlaanderen, ook dan kom je vaak in multiculturele omgevingen of internationale projecten terecht.

Innovatieproject vs. thesis


Andere klemtonen


De klemtoon van het postgraduaat ligt op innovatie en implementatie vanuit een ondernemende invalshoek. Zo onderscheidt je innovatieproject zich van je masterproef, waarin wetenschappelijk verantwoord onderzoek en ontwerp centraal staan.


Het innovatieproject gaat dus een stap verder en brengt een projectontwerp tot ontwikkeling en uitvoering.