Leerresultaten Foundations

Leerresultaten - Foundations (29 sp.)


Voor het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs - Foundations (en bijbehorend innovatieproject) zijn er vier categorieën leerresultaten gedefinieerd. Deze vier hoofdleerresultaten kunnen ingevuld worden door een aantal subleerresultaten, waarvan de keuze afhankelijk is van het innovatieproject. De mogelijke subleerresultaten kan je hieronder vinden.

Leerresultaat

Ondernemende vaardigheden

Kansen herkennen

Motivatie en doorzettingsvermogen tonen

Het initiatief nemen

Ideeën valoriseren

Planning en beheer opvolgen

Basis financiële en economische inzichten

Holistische visie van project in bedrijf

Innovatie realiseren

Ethisch en duurzaam denken

Creativiteit tonen

Strategisch denken (toekomstvisie)

Middelen beheren

Innovatief

Systeemdenken

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfbewustzijn en zelfredzaamheid tonen

Omgaan met onzekerheid, ambiguïteit en risico

Door ervaring leren

Levenslang leren

Communiceren en samenwerken

Met anderen werken

Anderen enthousiasmeren

Adequaat communiceren

Adequaat vergaderen en onderhandelen