Doelgroep

Waarom kiezen voor dit postgraduaat?


  • Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel van een innovatieproject.
  • Je kunt een persoonlijk opleidingsprogramma samenstellen afgestemd op je eigen interesses.
  • Je krijgt intensieve en persoonlijke coaching van professionals uit het werkveld.
  • Je krijgt de kans om alleen of in teamverband een (eigen) idee écht te ontwikkelen en te implementeren.
  • Je ontwikkelt naast technische competenties ook innovatieve en persoonlijke competenties.
  • Je hebt duidelijker zicht op het toekomstig professioneel traject dat je wilt afleggen en je kunt meteen een hogere functie bekleden.


Voor wie?


Ingenieurs in spe

Je bent (bijna) afgestudeerd als ingenieur? Na dit postgraduaat ben je beter in staat je professioneel te oriënteren en je kunt op een hoger niveau de arbeidsmarkt instappen.

Inschrijvingsgeld


Voor de opleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs is er met de deelnemende bedrijven een overeenkomst afgesloten waarbij het bedrijf een deel van de opleiding financiert. Hierdoor betaal je als student geen verhoogd inschrijvingsgeld. Het aantal plaatsen in het postgraduaat is hierdoor beperkt. Het inschrijvingsgeld is aan alle universiteiten gelijk en bedraagt:

  • 979,60 euro voor het volledige programma van 60 sp. (in academiejaar 2022-2023)
  • 604,50 euro voor het korte programma van 29 sp. (in academiejaar 2022-2023)


Je hebt recht op kindergeld als je jezelf voor tenminste 27 sp. inschrijft (en indien je voldoet aan de andere wettelijke voorwaarden). Voor een postgraduaatsopleiding heb je geen recht op een studietoelage.


Voor studenten met een aangepast traject (combinatie master, februari-instromers,…) kan dit bedrag afwijken. Om te weten hoeveel het inschrijvingsgeld exact bedraagt, contacteer je de verantwoordelijke voor het postgraduaat van de universiteit waar je ingeschreven bent.

Interuniversitair programma


Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs is een gezamenlijke opleiding van KU Leuven, UHasselt en UGent. Zowel vanuit bedrijven en organisaties als vanuit het hoger onderwijs bestaat er een duidelijke vraag naar een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het innovatieproject heeft als doel de aansluiting tot de beroepspraktijk te verbeteren. Via de postgraduaatsopleiding krijgen studenten de kans om praktijkervaring op te doen in het werkveld of ondernemerschap. Naast de technische ingenieurscompetenties gaat de aandacht vooral naar de ontwikkeling van innovatiecompetenties en ondernemende, innoverende en professionele vaardigheden.